Individuele begeleiding Losser

De inwoners van Losser kunnen voor extra zorg en ondersteuning bij hun gemeente terecht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om passende zorg te leveren aan mensen die vanwege een beperking niet geheel zelfstandig kunnen leven.

Een van de oplossingen vanuit de WMO is individuele begeleiding: hierbij leeft de persoon zelfstandig, maar krijgt periodiek bezoek van een begeleider. Deze helpt met alledaagse taken en kan extra overzicht geven in de administratie, sociale contacten en het huishouden.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

In gesprek met de gemeente

Individuele begeleiding is beschikbaar voor inwoners van Losser die hier baat bij hebben. Om dit te beoordelen moet men een wmo-aanvraag doen bij de gemeente.

Daaropvolgend zal er een intakegesprek plaatsvinden met de gemeente consulent. Door te kijken naar de hulpvraag en de situatie van de inwoner, wordt duidelijk of individuele begeleiding een oplossing kan bieden. Indien de gemeente Losser een indicatie geeft voor individuele begeleiding, kan de zoektocht naar een zorgaanbieder beginnen.

Extra informatie

Het kan zijn dat de gemeente voor de aanvraag extra informatie nodig heeft. Een medisch rapport kan meer informatie geven over de zorgbehoefte, net als een indicatie elders. Als dit nodig is, zal de gemeente dit laten weten tijdens het aanvraagproces.

Als het besluit is genomen, ontvangt de inwoner een schriftelijk bericht van het besluit. Daarin wordt uitgelegd wat de vervolgstappen zijn in het traject naar een geschikte begeleider.