Individuele begeleiding Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal heeft diverse diensten om extra ondersteuning te bieden aan inwoners die hier behoefte aan hebben.

Een van de mogelijkheden is individuele begeleiding: hierbij wordt er in de thuissituatie ondersteuning gegeven waar dit nodig is. Het stelt mensen met een beperking in staat om toch zelfredzaam te zijn, of hun zelfstandigheid te vergroten.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Beoordeling door de gemeente

Woon jij in Oldenzaal en heb je behoefte aan ambulante begeleiding? Dan is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Ambulante begeleiding of individuele begeleiding wordt aangeboden middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Inwoners dienen een wmo-aanvraag in bij de gemeente Oldenzaal, waarna er wordt beoordeeld of de zorg inderdaad op zijn plaats is.

Deze beoordeling is erg belangrijk, daarom wordt er een intakegesprek gedaan met een gemeente consulent en de inwoner zelf. Een familielid, partner of vriend mag bij dit gesprek aanwezig zijn.

Als dit niet kan, is het ook mogelijk om een cliƫntondersteuner in te roepen. Het Sociaal Plein is een helpend netwerk in Oldenzaal, waar men terecht kan voor meer informatie over zorg en ondersteuning.

Zorg op indicatie

Bij een positieve beoordeling zal de gemeente een indicatie voor individuele begeleiding geven. Vanaf dat moment kan er gezocht worden naar een organisatie die de individuele begeleiding of ambulante begeleiding kan en wil uitvoeren.

De gemeente probeert altijd een passende zorgaanbieder te vinden, aansluitend bij de behoeften van de inwoner. Er wordt een zorgplan opgezet waarin staat welke ondersteuning er is en wat het doel is. Er is ruimte voor persoonlijke doelen, met als uitgangspunt dat de zelfstandigheid en zelfredzaamheid zal verbeteren.