Individuele begeleiding Rijssen-Holten

In de gemeente Rijssen-Holten kun je individuele begeleiding aanvragen via het Sociaal Vraagplein. Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor mensen met beperkingen of speciale behoeften, om hen te helpen zelfstandig te functioneren.

Een kenmerk van individuele begeleiding, ook wel ambulante begeleiding genoemd, is dat het wordt gegeven in de persoonlijke omgeving van de cliënt. Dit kan thuis zijn, of op het werk, en legt de nadruk op het dagelijks leven.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Aanvragen met cliëntondersteuning

Het Sociaal VraagPlein is de afdeling van de gemeente Rijssen-Holten die de aanvragen voor individuele begeleiding ontvangt.

Deze zorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waardoor men een wmo-aanvraag moet indienen.

Voor hulp met het invullen kunnen mensen zich ook melden bij het Sociaal VraagPlein. De cliëntondersteuner is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en helpt met het invullen van het wmo-formulier: bel naar  (0548) 854 836 of mail naar sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.

De gemeente volgt een gestructureerd traject om individuele begeleiding te regelen voor haar inwoners. Alleen op deze manier kan er maatwerk geleverd worden die zo nodig is bij deze begeleiding.

De gemeente zal een oriënterend gesprek voeren met de cliënt om te bepalen wat de zorgvraag is. Mensen krijgen hier de ruimte om hun situatie kenbaar te maken en uit te wijden over de beperkingen en waar ze hulp nodig hebben. Nadat de gemeente alle relevante informatie heeft verzameld, wordt er een besluit genomen over het toekennen van individuele begeleiding.

Het kan zijn dat hiervoor extra informatie nodig is. Dat zal de gemeente dan kenbaar maken, de cliëntondersteuner kan hierbij helpen.

De juiste match

De volgende stap is het vinden van de juiste zorgaanbieder. Er zijn meerdere organisaties die individuele begeleiding (ambulante begeleiding) aanbieden in de gemeente Rijssen-Holten.

De soort begeleiding, de tijden en de locatie zullen mede bepalen welke zorgaanbieder de gemeente toewijst als begeleider voor deze persoon. Tijdens dit aanvraagtraject zal zowel de gemeente als de cliëntondersteuner de persoon continu op de hoogte brengen van de stand van zaken.