Individuele begeleiding Tubbergen

In Tubbergen kun je individuele begeleiding aanvragen via Schakel. Schakel Tubbergen (https://schakeltubbergen.nl/) is een toegangspunt voor het sociaal domein in de gemeente.

Mensen met een beperking of psychische problemen kunnen baat hebben bij individuele begeleiding, die thuis plaatsvindt. Er wordt gericht ondersteund op de vlakken waar dit nodig is, zoals administratie, huishoudelijke taken en het onderhouden van sociale contacten.

Dit wordt ook wel ambulante begeleiding genoemd, en is aan te vragen in de gemeente Tubbergen.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Welzijn in Tubbergen

Schakel Tubbergen is het samenwerkingsverband tussen de gemeente en diverse welzijnsorganisaties. Inwoners van de gemeente Tubbergen zijn hier welkom om een aanvraag in te dienen voor ambulante begeleiding.

De aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar de gemeente, die het proces verder zal begeleiden. Ondertussen kun je gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning via Schakel Tubbergen.

Deze vrijwilliger zal de aanvraagprocedure ondersteunen en de benodigde informatie geven over de gang van zaken. Je kunt Schakel Tubbergen bellen op 0546-628701 of een mail sturen naar info@schakeltubbergen.nl.

Wanneer de gemeente Tubbergen een wmo-aanvraag voor individuele begeleiding ontvangt, zullen ze een intakegesprek aanvragen met de inwoner. Dit gesprek is erg belangrijk om duidelijkheid te scheppen in de hulpvraag en zorgbehoefte.

Eventueel worden er medische rapporten opgevraagd door de gemeente, een cliëntondersteuner kan ook hiermee helpen. Als alle informatie compleet is, zal de gemeente beoordelen of er een indicatie is voor individuele begeleiding.

Regelmatig evalueren

Bij een akkoord van de gemeente zal er een zorgplan gemaakt worden, met daarin precies beschreven welke ondersteuning nodig is en op welke vlakken.

Dit vormt de rode draad van het werk dat de ambulant begeleider zal uitvoeren, daarom is het belangrijk dat dit zorgplan zorgvuldig wordt ingevuld. Gelukkig is dit geen statisch document.

Als de situatie verandert en er andere zorg nodig is, kan dit ook in het zorgplan worden aangepast. De gemeente Tubbergen zal erop toezien dat het zorgplan en de uitvoering regelmatig geëvalueerd wordt.