Individuele begeleiding Twenterand

Wie behoefte heeft aan extra ondersteuning in het dagelijks leven, kan in aanmerking komen voor individuele begeleiding.

Deze zorg wordt geleverd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de gemeente Twenterand neemt dit op zich voor haar inwoners.

Individuele begeleiding kan de zelfstandigheid van mensen ten goede komen, het leert ze nieuwe vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Omdat de begeleider in de thuissituatie helpt, wordt dit ook wel ambulante begeleiding genoemd.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Zelf aanvragen

Kijk op https://www.twenterand.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning voor meer informatie en actuele regelgeving over de WMO in de gemeente Twenterand.

Het wmo-formulier online invullen en versturen kan ook: https://www.twenterand.nl/form/meldformulier-wmo/melding-voor-nieuwe-zorg-of-het-voortzetten-van-bestaande-zorg-0.

De gemeente beschikt daarnaast over meerdere kanalen voor cliëntondersteuning. Deze vrijwilligers maken je graag wegwijs in de aanvraagprocedure en zijn onafhankelijk in hun hulp. Er zijn diverse organisaties die cliëntondersteuning aanbieden bij een wmo-aanvraag:

ZorgSaam helpt

Bovendien is er op www.zorgsaamtwenterand.nl alles te vinden over zorg en welzijn in de gemeente Twenterand. Ook zij helpen graag met het insturen van de wmo-aanvraag voor individuele begeleiding of ambulante begeleiding.

Na de aanvraag zal een wmo-consulent of een medewerker van zorginformatiepunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek staat jouw situatie centraal.

Er wordt gekeken naar de hulpvraag, eventueel de medische achtergrond of andere relevante informatie. Als de gemeente akkoord geeft op individuele begeleiding, kan hiervoor specifiek een aanvraag ingediend worden. Er wordt een zorgplan geschreven en daarmee wordt gezocht naar een organisatie of professional die de individuele begeleiding kan uitvoeren.

Met een indicatie van de gemeente valt individuele begeleiding onder de WMO. Dit houdt in dat de gemeente een gecontracteerde zorgaanbieder zal zoeken en het merendeel van de kosten op zich neemt. Voor de cliënt is er alleen sprake van een maandelijkse eigen bijdrage, maar dit is een laag