Individuele begeleiding Wierden

Voor extra zorg en ondersteuning is er in Wierden individuele begeleiding beschikbaar. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking of psychische problemen niet geheel zelfredzaam zijn.

Het uitgangspunt van individuele begeleiding is dat je zo veel mogelijk in je eigen omgeving geholpen wordt. Er wordt geholpen met het opbouwen van vaardigheden die de zelfredzaamheid verbeteren.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Vul het meldformulier in

Neem contact op met het zorgloket van de gemeente Wierden voor extra hulp bij het indienen van de wmo-aanvraag voor ambulante begeleiding. Bel naar 0546 – 58 09 90 of stuur je mail naar zorgloket@wierden.nl.

Maak een afspraak voor een intakegesprek. De gemeente zal hierbij informatie verzamelen die van belang is voor het toekennen van hulp vanuit de wmo. Hier valt individuele begeleiding ook onder.

Gedurende het gesprek kan de gemeente inschatten of begeleiding, of een andere vorm van hulp, nuttig is voor jouw situatie.

Na uiterlijk 6 weken ontvang je het oordeel van de gemeente. Als zij een indicatie voor individuele begeleiding geven, kun je dit via de gemeente aanvragen. De begeleiding wordt door de gemeente geregeld en grotendeels bekostigd.

Passende ondersteuning

De gemeente Wierden zal proberen zo snel mogelijk een passende ambulante begeleider te kunnen toewijzen, zodat deze de gevraagde ondersteuning kan geven. Tijdens dit traject zal de gemeente meermaals controleren of de zorg nog steeds passend is en de uitvoering volgens de verwachting is.

Tijdens deze evaluaties kan het zorgplan ook aangepast worden, mocht de situatie in de tussentijd veranderd zijn.