Deze begeleider geeft individuele begeleiding (OZL) aan een vrouw.

Individuele begeleiding (OZL)

Individuele begeleiding vindt plaats in jouw eigen (leef)omgeving. Deze vorm van begeleiding is gericht op jou als persoon en biedt ondersteuning op diverse levensgebieden. Een individueel begeleider kan je helpen bij zaken als het onderhouden van sociale contacten, een planning maken, het op orde brengen en houden van je financiën, het vergroten van je sociale netwerk en begeleiding bij belangrijke gesprekken (met instanties).

Ook kan deze hulp worden ingezet bij probleemgedrag, als iemand moet leren omgaan met een beperking of bij problemen in het denkproces, de concentratie en/of de waarneming.

Individuele begeleiding, wordt ook wel ambulante begeleiding, ZIN-begeleiding, PGB-begeleiding, persoonlijke ondersteuning of ondersteuning zelfstandig leven genoemd.