Jeugdbescherming

Het waarborgen van de veiligheid en welzijn van kinderen is essentieel voor hun toekomstige participatie en zelfredzaamheid in onze samenleving.

Hoewel de verantwoordelijkheid bij ouders ligt, kan in situaties waarin zij deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, jeugdbescherming worden ingeschakeld. Jeugdbescherming beoordeelt de situatie en brengt in kaart wat er speelt en welke ondersteuning er nodig is in de thuissituatie.

Naast jeugdbescherming is er ook jeugdreclassering, een andere vorm van interventie. Jeugdreclassering wordt opgelegd door een rechter wanneer extra begeleiding nodig is bij de re-integratie in de maatschappij na een opgelegde straf. Dit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.

Indien er sprake is van een dreigende situatie en advies gewenst is, is het raadzaam direct contact op te nemen met het zorgloket van jouw gemeente, Veilig Thuis Twente of tijdig een zorgaanbieder in te schakelen.