Jeugdvervoer

Jeugdvervoer kan worden geregeld voor kinderen en jongeren met een beperking of speciale behoeften die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van regulier vervoer naar bijvoorbeeld school, therapie of andere activiteiten. Het doel van jeugdvervoer is om ervoor te zorgen dat deze kinderen en jongeren toegang hebben tot passend vervoer, zodat ze kunnen deelnemen aan onderwijs, zorg en andere activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

beoordelen en op basis daarvan bepalen of jeugdvervoer noodzakelijk is en welke vorm van vervoer het meest passend is.

Beleid & regelingen kunnen per gemeente verschillen

Het specifieke beleid en de regelingen voor jeugdvervoer kunnen verschillen per gemeente, omdat gemeenten de vrijheid hebben om hun eigen invulling te geven aan de uitvoering van de Wmo. Over het algemeen zijn er echter enkele veelvoorkomende vormen van jeugdvervoer die kunnen worden aangeboden:

  1. Regiotaxi: In sommige gemeenten kan gebruik worden gemaakt van de regiotaxi, een vorm van collectief vervoer waarbij kinderen en jongeren met een beperking op basis van een indicatie worden opgehaald en naar hun bestemming worden gebracht.
  2. Aangepast vervoer: Indien nodig kan er aangepast vervoer worden geregeld, bijvoorbeeld met een rolstoeltoegankelijke taxi of bus, voor kinderen en jongeren met fysieke beperkingen die speciale voorzieningen nodig hebben.
  3. Persoonlijk begeleider: In sommige gevallen kan een persoonlijk begeleider worden ingezet om het kind of de jongere te begeleiden tijdens het vervoer, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van gedragsproblemen of een verhoogde zorgbehoefte.

Het is belangrijk om contact op te nemen met het zorgloket in jouw specifieke gemeente om te informeren naar de beschikbare vervoersmogelijkheden en de procedure voor het aanvragen van jeugdvervoer. De gemeente zal de individuele situatie