Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf via de jeugdwet kan worden aangevraagd in situaties waarin tijdelijke opvang en ondersteuning nodig zijn voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen. Het kan dienen als een vorm van respijtzorg, waarbij de gebruikelijke mantelzorger tijdelijk wordt ontlast of als een overbruggingsperiode bij een verandering van zorgsituatie.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Enkele situaties waarin kortdurend verblijf kan worden aangevraagd, zijn:

  1. Ter ontlasting van de mantelzorger: Als de gebruikelijke mantelzorger (bijvoorbeeld een familielid of vriend) overbelast raakt of behoefte heeft aan rust of tijd voor zichzelf, kan kortdurend verblijf worden aangevraagd om de zorg tijdelijk over te nemen.
  2. Ter overbrugging bij een verandering van zorgsituatie: Bijvoorbeeld wanneer iemand tijdelijk geen thuiszorg ontvangt of wanneer er een wachttijd is voor opname in een zorginstelling, kan kortdurend verblijf worden aangevraagd als tijdelijke oplossing.
  3. Bij crisisopvang: In noodsituaties waarbij iemand acuut geen veilige thuissituatie heeft, kan kortdurend verblijf via de Wmo worden aangevraagd als tijdelijke opvang en ondersteuning.

Het exacte beleid en de regelingen voor kortdurend verblijf kunnen verschillen per gemeente, omdat gemeenten de vrijheid hebben om hun eigen invulling te geven aan de uitvoering.

Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met het zorgloket in jouw gemeente om te informeren naar de beschikbaarheid en criteria voor het aanvragen van kortdurend verblijf.