Maatwerk-voorzieningen

Een maatwerkvoorziening via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een individuele en op maat gemaakte vorm van ondersteuning die wordt verstrekt aan mensen met een beperking, chronische ziekte of andere beperkingen die hen belemmeren in hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Een maatwerkvoorziening kan op verschillende manieren worden ingezet. Dit afhankelijk van de individuele behoeften en omstandigheden van de persoon.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen kunnen zijn: