Privacy verklaring Wmo Twente

Wmo Twente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens: Wmo Twente verzamelt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website of andere communicatiekanalen. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, contactgegevens en andere informatie bevatten die relevant is voor de diensten die wij aanbieden.

Doel van gegevensverwerking: Wmo Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het beheren van uw aanmelding, het uitvoeren van onze dienstverlening, het verstrekken van informatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van gegevens: Wmo Twente neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. We zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens: Wmo Twente deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij zorgen ervoor dat de partijen waarmee wij uw gegevens delen, voldoen aan de nodige beveiligings- en privacyvereisten.

Bewaartermijn van gegevens: Wmo Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

Uw rechten: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt ook uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen heeft over onze privacyverklaring.


Opmerking: Houd er rekening mee dat de inhoud van externe websites en privacyverklaringen kan veranderen, dus het is altijd raadzaam om de originele bron te raadplegen voor de meest recente informatie.