Thuiszorg Almelo

Thuiszorg speelt een essentiƫle rol in het ondersteunen van mensen die extra zorg en hulp nodig hebben, maar toch graag in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, wordt vanuit de gemeente Almelo thuiszorg aangeboden voor inwoners die hier behoefte aan hebben. Thuiszorg kan nodig zijn voor de persoonlijke verzorging, medische zorg of huishoudelijke taken.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Almelose wijkteams

In de gemeente Almelo wordt de aanvraag van thuiszorg geregeld door de wijkteams. Zij helpen inwoners in hun buurt met het opsturen van een wmo-aanvragen voor thuiszorg.

De wijkteams zijn op werkdagen telefonisch te bereiken. Bekijk hier welk wijkteam het dichtst bij zit en hoe ze te bereiken zijn: https://www.almelo.nl/wijkteams.

In de ochtend bent u welkom om langs te komen bij de wijkteams, dit kan van 9.00 tot 12.00 uur op werkdagen. Op dit tijdstip bent u zonder afspraak welkom. Wilt u in de middag een bezoek brengen aan het wijkteam? Maak dan van tevoren een afspraak via het telefoonnummer (0546) 54 11 11, toets daarna een 1.

Het betreffende wijkteam helpt met het verzamelen van de benodigde gegevens voor een zorgbeoordeling. Tijdens de zorgbeoordeling komt een medewerker van de gemeente Almelo bij de persoon thuis om de zorgbehoefte te bespreken. Er wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden en welke vorm van thuiszorg het meest passend is. Dit kan variƫren van hulp bij het aankleden en wassen tot aan verpleegkundige zorg. De medewerker zal ook informatie geven over de kosten; een eventuele eigen bijdrage en de vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Zorgbeoordeling

Na de zorgbeoordeling wordt een zorgplan opgesteld waarin de afspraken en doelen worden vastgelegd. Dit zorgplan is altijd maatwerk, het is volledig gericht op de behoeften en wensen van de inwoner. Daarna wordt er een zorgaanbieder ingeschakeld die de gewenste zorg kan leveren.

Thuiszorg biedt mensen de mogelijkheid om met de nodige ondersteuning en zorg in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven. De gemeente Almelo zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen die thuiszorg nodig heeft, toegang krijgt tot passende zorg.