Thuiszorg Enschede

Met de hulp van thuiszorg kunnen Enschedeërs langer zelfstandig blijven wonen. Thuiszorg kan huishoudelijke taken op zich nemen, maar ook medische of persoonlijke zorg uitvoeren. Om thuiszorg aan te vragen bij de gemeente Enschede, neemt men contact op met de wijkwijzer. Elke buurt in Enschede is uitgerust met een wijkwijzer, waar medewerkers klaar staan om te helpen met wmo-aanvragen.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Thuiszorg wordt geregeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wat betekent dat dit officieel aangevraagd moet worden. De wijkwijzers helpen hier graag bij. Er zijn meerdere manieren om in contact te komen met de wijkwijzers in Enschede:

  • Bekijk allereerst online waar de dichtstbijzijnde wijkwijzer zich bevindt: https://www.enschede.nl/contact-met-de-wijkwijzer. Hier staat ook aangegeven wanneer de diverse locaties geopend zijn en hoe men met ze in contact komt.
  • Bel met het algemene telefoonnummer voor de wijkwijzers: 053 – 481 79 00. Bellen kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Keukentafelgesprek

De medewerkers van de wijkwijzer zullen inwoners begeleiden met de aanvraag voor thuiszorg naar de gemeente Enschede. Een vast onderdeel van de aanvraag is het zogenaamde keukentafelgesprek. Een consulent komt op huisbezoek om te bespreken waar hulp nodig is, en hoe dit verzorgd kan worden vanuit de thuiszorg. Met deze waardevolle informatie zal een zorgplan worden opgesteld. Hiermee kan de gemeente een passende zorgaanbieder vinden, de persoon of organisatie die de thuiszorg zal verlenen.

Cliëntondersteuning is beschikbaar

Het aanvraagproces voor thuiszorg kan spannend zijn. Een cliëntondersteuner kan hierbij extra begeleiding bieden. Dit is een onafhankelijke partij die mee zal kijken met het aanvraagproces en desgewenst extra ondersteuning kan bieden. Op deze manier is thuiszorg vanuit de wmo toegankelijk voor iedere inwoner van Enschede, die hiervan behoefte aan heeft.