Thuiszorg Hengelo

De gemeente Hengelo heeft een waardevol zorgaanbod voor inwoners die graag zelfstandig blijven wonen, ondanks hun hoge leeftijd of beperking.

Met de juiste thuiszorg behouden inwoners zo veel mogelijk hun zelfstandigheid. Om thuiszorg aan te vragen, kunnen inwoners van Hengelo terecht bij het zorgloket van de gemeente.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Melden bij het zorgloket

Het zorgloket handelt de wmo-aanvragen af, waarmee maatwerk wordt geleverd voor elke inwoner. Hengeloërs kunnen het zorgloket op diverse manieren bereiken:

  • Bezoek het zorgloket op het publieksplein. Deze is gevestigd in het stadskantoor; Burg. van der Dussenplein 1. Het zorgloket is van maandag tot en met donderdag geopend van 8.30 tot 16.30 uur, en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
  • Bel het zorgloket via 074-2459131. Een medewerker zal u dan te woord staan over thuiszorg en de bijbehorende aanvraagprocedure.
  • Stuur een e-mail naar het zorgloket via zorgloket@hengelo.nl. Een medewerker van de gemeente zal de mail zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.
  • Maak gebruik van het contactformulier (https://eloket.hengelo.nl/Contactformulier). Dit formulier kan ook gebruikt worden om een terugbelverzoek in te dienen. De gemeente zal dan contact opnemen om meer informatie te verstrekken of een fysieke afspraak te maken.

Het zorgloket helpt inwoners van Hengelo met het indienen van de juiste aanvragen. De volgende stap in de procedure is een keukentafelgesprek. Een consulent van de gemeente zal in dit gesprek bekijken welke hulp gewenst is. Inwoners kunnen extra begeleiding krijgen in dit proces van een cliëntondersteuner, een onafhankelijke partij die kosteloos waakt over het correct verlopen van de aanvraag.

Wijkracht

Wilt u gebruik maken van een cliëntondersteuner? Bel dan met Wijkracht via (0)14 074 en kies 1, of mail naar oco@wijkracht.nl.

Nadat het zorgplan is opgesteld, gaat de gemeente Hengelo op zoek naar een beschikbare zorgaanbieder. Deze organisatie zal dan zo snel mogelijk de thuiszorg op zich nemen en de persoon zijn welzijn vergroten.