Thuiszorg Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente kunt u thuiszorg aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Thuiszorg is hulp die aan huis wordt geleverd, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het kan bestaan uit huishoudelijke hulp, maar ook verpleging of persoonlijke verzorging.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Thuiszorg is in Hof van Twente toegankelijk voor inwoners die zelf moeite hebben met één of meerdere van deze taken, en geen hulp beschikbaar hebben in hun eigen omgeving. Zij kunnen zich melden bij de gemeente om aanspraak te maken op thuiszorg:

Het keukentafelgesprek

Gedurende de periode dat thuiszorg wordt aangevraagd, zal de gemeente Hof van Twente de persoon van alle stappen op de hoogte houden. Zo wordt er een keukentafelgesprek gevoerd met degene, om te bespreken waar hulp gewenst is. Na het toekennen van de hulp zal de gemeente aan het werk gaan om een geschikte zorgaanbieder te vinden. Op deze manier is de gemeente in staat om thuiszorg aan te bieden als maatwerk, volledig toegespitst op de individuele behoeften en wensen.

Ondersteuning van de cliënt

Indien gewenst kunnen inwoners van Hof van Twente gebruikmaken van een cliëntondersteuner om ze bij te staan gedurende het aanvraagproces voor thuiszorg. Onder andere Stichting Salut helpt inwoners van Hof van Twente met cliëntondersteuning: https://salut-welzijn.nl/volwassene/wmo-wlz/.