Thuiszorg Twenterand

Thuiszorg is een waardevolle vorm van zorg in de gemeente Twenterand, die ondersteuning biedt en mensen de mogelijkheid geeft om zelfstandig te blijven wonen. Dit is een ideale ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking.

De zorgaanbieder kan deze inwoners op vaste dagen bezoeken en huishoudelijke taken uitvoeren, helpen met de persoonlijke verzorging, of medische zorg leveren. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg, kunnen inwoners zich richten tot de gemeente Twenterand.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Zorginformatiepunten

Vanuit de gemeente kan aanspraak gemaakt worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor het leveren van thuiszorg. Inwoners nemen contact op met de gemeente, waarna ze geholpen worden met het indienen van de thuiszorg-aanvraag.

WMO in Twenterand

De vervolgstap is een keukentafelgesprek met een consulent van de gemeente. De consulent zal bekijken hoe de thuissituatie is en waar hulp nodig is. Dit zal de basis zijn voor een persoonlijk zorgplan.

Met dit zorgplan in de hand kan de gemeente gericht zoeken naar de juiste zorgaanbieder voor deze persoon. Thuiszorg is, net als veel maatschappelijke ondersteuning, een kwestie van maatwerk, om het welzijn van inwoners zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.