Thuiszorg Wierden

De gemeente Wierden zorgt op verschillende manieren voor het welzijn van haar inwoners. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in het leven geroepen om de gemeenten van Nederland extra zorg en ondersteuning te kunnen bieden voor inwoners die dit niet in hun naaste omgeving vinden.

Een van de onderdelen van de Wmo is thuiszorg. Een zorgmedewerker kan mensen helpen met de persoonlijke zorg, of de werkdruk verlichten door huishoudelijke taken over te nemen.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Het zorgloket helpt

Om thuiszorg te kunnen ontvangen moeten inwoners hier een aanvraag voor indienen bij de gemeente Wierden. Het zorgloket van de gemeente is het centrale aanspreekpunt voor de Wmo, zij zijn op diverse manieren bereikbaar:

Vervolgtraject

Het vervolgtraject gaat van start bij een persoonlijk gesprek aan huis. Een wmo-consulent zal de thuissituatie goed bekijken en met de persoon zelf bespreken waar hulp en ondersteuning gewenst is.

Het kan tot 6 weken duren voor de gemeente een uitslag heeft van het onderzoek dat ze deden naar de situatie. In de uitslag wordt aangegeven welke hulp op zijn plaats is. Daarna zal de gemeente de zoektocht naar een geschikte zorgaanbieder op zich nemen.