Jeugdwet-voorzieningen

De Jeugdwet biedt voorzieningen die helpen om mee te kunnen blijven doen in onze maatschappij. Voorzieningen die onder de jeugdwet vallen zijn:

Een aanvraag van één van bovenstaande voorzieningen loopt via de Wmo-afdeling van de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat. Hoe je zo’n voorziening aanvraag leggen wij je graag uit. Ook kan je via ons zoeksysteem zoeken naar een zorgaanbieder zodat ze samen met jou een aanvraag kunnen doen voor een Jeugdwetvoorziening.