Jeugdvervoer

Jeugdvervoer kan worden ingezet voor het reizen naar een behandeling. Dit kan bestaan uit een kilometervergoeding, taxivervoer of een onkostenvergoeding voor openbaar vervoer. Welke vorm het meest passend is, bepaal je samen met de gemeente.

In welke situaties kun je jeugdvervoer aanvragen?

  • Voor vervoer naar dagbesteding
  • Vervoer van en naar kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en logeeradressen
  • Vervoer Jeugd GGZ