Maatwerk-voorzieningen

Biedt een algemene voorziening niet voldoende ondersteuning? Dan kun je bij de gemeente vragen om een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden.

Voor het regelen van een maatwerkvoorziening neem je contact op met het zorgloket van je eigen gemeente. Je kunt dan aangeven dat je meer begeleiding nodig hebt om goed te kunnen blijven functioneren in onze samenleving.

Maatwerk-voorzieningen: