Dagbesteding Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD)

Dagbesteding wordt ingezet voor diverse doelgroepen die niet kunnen werken en arbeidsongeschikt zijn. Het kan voor zowel korte als langere termijn worden ingezet. Het hebben van een zinvolle daginvulling is erg waardevol om zo toch te blijven deelnemen aan de maatschappij.

Er zijn veel zorgaanbieders in Twente die zinvolle activiteiten aanbieden. Elke aanbieder beschikt over eigen activiteiten en richt zicht op een specifieke doelgroep. Het is daarom van belang om het aanbod goed te onderzoeken en in de gaten te houden voor wie bepaalde vormen van dagbesteding bedoeld zijn.

Dagbesteding wordt ook wel maatschappelijke deelname of OMD genoemd. OMD staat voor ondersteuning maatschappelijke deelname.

Een zinvolle dagbesteding is bijvoorbeeld schilderen, zoals hier gebeurd.