Individuele begeleiding (OZL)

Individuele begeleiding vindt plaats in jouw eigen (leef)omgeving. Deze vorm van begeleiding is gericht op jou als persoon en biedt ondersteuning op diverse levensgebieden. Een individueel begeleider kan je helpen bij zaken als het onderhouden van sociale contacten, een planning maken, het op orde brengen en houden van je financiƫn, het vergroten van je sociale netwerk en begeleiding bij belangrijke gesprekken (met instanties).

Ook kan deze hulp worden ingezet bij probleemgedrag, als iemand moet leren omgaan met een beperking of bij problemen in het denkproces, de concentratie en/of de waarneming.

Daarnaast kan individuele begeleiding via de Wmo worden ingezet bij een verslaving, psychische problematiek of een verstandelijke beperking.

Individuele begeleiding, wordt ook wel ambulante begeleiding, ZIN-begeleiding, PGB-begeleiding, persoonlijke ondersteuning of ondersteuning zelfstandig leven genoemd.

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding kan opvoedondersteuning bieden in de thuissituatie. Dit voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het doel van gezinsbegeleiding is om vanuit eigen kracht te zoeken naar een oplossing voor problemen binnen het gezin. Voorbeelden van zaken waarbij gezinsbegeleiding kan worden ingezet:

  • Opvoedproblemen;
  • Interactieproblemen tussen de gezinsleden;
  • Specifieke kindproblematiek;

Meer informatie over gezinsbegeleiding? Lees dan verder op de pagina jeugdhulp.