Thuiszorg

Thuiszorg betekent dat je thuis woont en dat je bij jou thuis verzorgd wordt. Er zijn twee vormen van deze zorg, namelijk verzorging en verpleging. Daarnaast zijn er begeleiding en huishoudelijke hulp.

Thuiszorg kan je ondersteunen bij het douchen, het opstaan uit bed, eten, de verzorging van een wond of het toedienen van injecties of medicijnen. Ook is er begeleiding mogelijk binnen de zorg. Je kunt geholpen worden bij praktische vaardigheden en sociale zelfredzaamheid.

Welke zorg valt onder thuiszorg?

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging jeugdwet
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging vanwege een verstandelijke of zintuigelijke beperking
  • Ondersteuning bij dagelijkse zaken (ADL)

Alle kosten die worden gemaakt voor persoonlijke zorg en verpleging (vanwege een ziekte of beperking en dementie) vallen onder de zorgverzekeringswet en worden dus vergoed door de zorgverzekeraar. Je hebt in deze gevallen te maken met een thuiszorginstelling of wijkverpleegkundige. Dit geldt voor jeugd en voor volwassenen.