Een schriftelijke toekenning van bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee bijzondere kosten betaald kunnen worden. De gemeente waar je staat ingeschreven bepaald of je voor deze regeling in aanmerking kunt komen. Hierbij kijkt de gemeente naar jouw persoonlijke situatie.

Om in aanmerking komen voor deze bijstandsvorm moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  1. Je woont in Nederland
  2. Er is sprake van onvoldoende inkomen en vermogen om zelf de kosten te dragen
  3. Je bent 18 jaar of ouder
  4. De kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn
  5. De oorzaak van de kosten zijn bijzonder of dringend
  6. Er is geen andere manier om de kosten te vergoeden

De gemeente zal beoordelen of je de bijzondere bijstand als gift of als lening zal krijgen. Voor aanvullende informatie over de regeling kan je het beste contact opnemen met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

Medewerker Juridisch Loket.

Contactgegevens Juridisch Loket

Voor inhoudelijke en dringende vragen kan je ten aller tijde contact opnemen met Het Juridisch Loket. Ook staat er op de website veel informatie over verschillende onderwerpen.