Wmo Hof van Twente

Je bent woonachtig in gemeente Hof van Twente en je wil voor ondersteuning contact opnemen met het Wmo-zorgloket.

Omdat het aanvragen van ondersteuning best lastig kan zijn, leggen wij je graag uit hoe je via het Wmo-zorgloket zorg aan kunt vragen.

Gesprek tussen wijkcoach en cliënt, geregeld vanuit de Wmo.

Wijkcoach gemeente Hof van Twente

Als er eenmaal een afspraak gepland is, ga je in gesprek met een consulent van de gemeente. De Wmo-consulent bekijkt samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt. Dit gesprek kan bij je thuis gevoerd worden en wordt ook wel een keukentafelgesprek genoemd.

De medewerker van de gemeente bespreekt jouw persoonlijke situatie en je hulpvraag. Op basis van de uitkomst van het gesprek maakt de consulent een inschatting van het type ondersteuning dat jou kan helpen en in welke mate je deze hulp nodig hebt.

Ondersteuningsplan Wmo

In het gesprek met de consulent van de gemeente Hof van Twente wordt snel duidelijk of je wel of geen ondersteuning kunt aanvragen via de gemeente Hof van Twente. Na het gesprek met de Wmo-consulent maakt de deze een verslag.

In dit verslag staat vermeld op welke gebieden ondersteuning nodig is. Aan het einde van het verslag staat een advies. Het verslag, ook wel ondersteuningsplan genoemd, zal de wijkcoach van de gemeente je per post toesturen.

Ondertekenen ondersteuningsplan Wmo Hof van Twente.
Medewerker Wmo-zorgloket.

Contactgegevens Wmo-zorgloket Hof van Twente

Iedereen die een hulpvraag heeft kan met het centrale punt van de gemeente contact opnemen. Dit centrale punt wordt het zorgloket genoemd. Ook de gemeente Hof van Twente heeft een zorgloket waar je met je hulpvragen terecht kunt.

Je kunt contact opnemen door te bellen met het zorgloket. De medewerker van het zorgloket zal je een aantal vragen gaan stellen over je huidige situatie en waar je extra hulp bij nodig denkt te hebben. Indien nodig zal de medewerker van het Wmo zorgloket een afspraak inplannen met een wijkconsulent / wijkcoach van de gemeente.

Je kunt bellen naar 0547 – 858585, elke werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur. Ook kun je het online meldformulier invullen. Zie voor meer informatie de onderstaande knop “Zorgloket”.