In het kort

Het Huis van de Straat biedt een veilige thuishaven aan kinderen als ouders of verzorgers dat tijdelijk niet kunnen. Het Huis van de Straat creëert zoveel mogelijk een gewone thuissituatie waar veiligheid een gegeven is en waar duidelijke normen en waarden het kader vormen voor de zelfontplooiïng van het kind.

Eigenschappen

Soort dienst

  • Maatwerk voorzieningen » Begeleiding
  • Jeugdhulp » Begeleiding
  • Jeugdhulp
  • Maatwerk voorzieningen

Doelgroep

  • Jeugd
  • Volwassenen

Contactgegevens

Prins Bernhardstraat 25
7591 EG Denekamp

58066330