In het kort

Jeugdbescherming Overijssel is er voor jeugdigen die opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie of voor hen die zelf dreigen te ontsporen. Namens de samenleving voeren wij de regie over hun veiligheid. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit samen met de jeugdige zelf, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals, om de jeugdige veilig te laten opgroeien en ontwikkelen.

Eigenschappen

Soort dienst

  • Jeugdhulp » Begeleiding
  • Jeugdhulp

Doelgroep

  • Jeugd

Contactgegevens

Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo

05067459